“Nguy cơ phá sản là chắc chắn”

Your browser does not support the video tag. Ngay từ sáng sớm, trụ sở Alibaba đã được bảo vệ nghiêm ngặt, cổng ra vào công ty luôn có 4 – 5 nhân viên trực sẵn. Rất đông phóng viên báo chí cũng chờ đợi bên ngoài. Tuy nhiên, chỉ …

Read More »