Bản đồ quy hoạch đường vành đai 4 Bắc Ninh

Bản đồ đường vành đai 4 Bắc Ninh dài 24,2 km và 9 km tuyến nối. Điểm đầu tại xã Nguyệt Đức điểm cuối là xã Phượng Mao.

Cụ thể:

Điểm đầu đường vành đai 4 Bắc Ninh tại xã Nguyệt Đức và đi qua các xã Ninh Xá, Mão Điền, Hoài Thượng (huyện Thuận Thành); Chi Lăng, Yên Giả, Phượng Mao (huyện Quế Võ) và phường Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh); điểm cuối tại xã Phượng Mao.

Đoạn tuyến từ QL.18 mới đến QL. 18 cũ (tuyến nối), đơn vị tư vấn đề xuất kéo dài khoảng 2 km, quy hoạch trùng hướng tuyến ĐT.278. Trên tuyến dự kiến xây dựng Cầu Hoài Thượng vượt qua sông Đuống tại Km92+300 và các nút giao liên thông với QL.38, QL.17 và cao tốc Nội Bài – Hạ Long cùng các nút giao khác với các tuyến đường tỉnh hiện hữu, quy hoạch.

Xem thêm: Quy hoạch đường vành đai 4