Bản đồ quy hoạch thành phố Vinh 2030 tầm nhìn 2050 Pdf

Dưới đây là thông tin bản đồ quy hoạch tp. VInh 2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo nghị quyết 52/QĐ-TTg bao gồm bản đồ hiện trạng, bản đồ định hướng phát triển không gian, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch giao thông, bản đồ tổng hợp đường dây đường ống của Tp. Vinh

Thông tin quy hoạch