Văn bản luật

Download Thông Tư 24/2014/TT-BTNMT file Word+Pdf

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính Thông tin văn bản: Số/Ký hiệu 24/2014/TT-BTNMT Ngày ban hành 19/05/2014 Ngày có hiệu lực 05/07/2014 Người ký Nguyễn Mạnh Hiển Trích yếu Quy định về hồ sơ địa chính Cơ …

Read More »

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 – Luật số: 66/2014/QH13

QUỐC HỘI ————————- Luật số: 66/2014/QH13                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————————————   LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kinh doanh …

Read More »