Vingroup và nguyên tắc Pareto trong kinh doanh

Mới đọc được thông tin Vingroup đã trao tặng PVF – trung tâm đào tạo bóng đá của họ cho Sài Gòn FC để tập trung cho 2 mảng trọng tâm là công nghệ và công nghiệp. Đây chính là 1 ví dụ điển hình của nguyên tắc Pareto trong …

Read More »