Tóm tắt tiểu sử ông Đặng Hoàng Giang Wiki

Ông Đặng Hoàng Giang sinh năm 1977 tại Bắc Ninh. 📝 Học vấn Cử nhân Quan hệ quốc tế tại Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam). Thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam. Ngoại ngữ: Tiếng …

Read More »

Vingroup và nguyên tắc Pareto trong kinh doanh

Mới đọc được thông tin Vingroup đã trao tặng PVF – trung tâm đào tạo bóng đá của họ cho Sài Gòn FC để tập trung cho 2 mảng trọng tâm là công nghệ và công nghiệp. Đây chính là 1 ví dụ điển hình của nguyên tắc Pareto trong …

Read More »