Home / Kiến thức BĐS / Văn bản luật / Quy định về khung giá đất của nghị định 96/2019/NĐ-CP

Quy định về khung giá đất của nghị định 96/2019/NĐ-CP

TÓM TẮT VĂN BẢN