Tải mẫu hợp đồng cho thuê nhà, phòng trọ 2020-2021 file Word

Kênh thông tin bds Bdsun.com cung cấp mẫu hợp đồng cho thuê nhà, phòng trọ mới nhất 2020-2021 để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế.

Hợp đồng cho thuê nhà hay thuê phòng trọ là một văn bản bao gồm các điều khoản, quyền và nghĩa vụ và cam kết giữa chủ nhà và người đi thuê để đảm bảo quyền lợi 2 bên. Tùy vào mục đích cho thuê nhà (để ở, kinh doanh …) mà hợp đồng cũng thay đổi cho phù hợp bào gồm: giá thuê nhà, thời hạn thanh toán tiền thuê nhà, nghĩa vụ cải tạo, sửa sang nhà ở,…

Dưới đây là các mẫu hợp đồng cho thuê nhà mới nhất 2020

1. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà để ở

Tóm tắt bản hợp đồng:

Điều 1: Nhà ở và các tài sản cho thuê kèm theo nhà ở:

Điều 2: Bàn giao và sử dụng diện tích thuê:  

Điều 3: Thời hạn thuê 

Điều 4: Đặc cọc tiền thuê nhà  

Điều 5: Tiền thuê nhà:  

Điều 6: Phương thức thanh toán tiền thuê nhà:

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê nhà:

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của bên thuê nhà:  

Điều 9: Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà:  

Điều 10: Điều khoản thi hành:  

>>Tải miễn phí Hợp đồng cho thuê nhà để ở.docx

2. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà để kinh doanh, làm văn phòng

Các điều khoản trong hợp đồng:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 2: GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN (4)

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở (5)

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

4.2. Quyền của bên A:

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

5.2. Quyền của bên B:

ĐIỀU 6: QUYỀN TIẾP TỤC THUÊ NHÀ

ĐIỀU 7: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

ĐIỀU 8: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

ĐIỀU 9: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

>>Tải miễn phí hợp đồng cho thuê nhà làm văn phòng, kinh doanh.docx

3. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà hình thành trong tương lai

Bạn có nhu cầu muốn soạn thảo hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai mà chưa biết các điều khoản cần thiết để dựa vào làm cơ sở soạn thảo hợp đồng chặt chẽ bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

Tóm tắt các điều khoản trong hợp đồng:

Điều 1. Các thông tin về nhà, công trình xây dựng cho thuê

Điều 2. Giá cho thuê nhà, công trình xây dựng

Điều 3. Phương thức và thời hạn thanh toán

Điều 4. Thời hạn cho thuê, thời điểm giao, nhận nhà, công trình xây dựng cho thuê và hồ sơ kèm theo

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

Điều 8. Phạt vi phạm hợp đồng

Điều 9. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng và các biện pháp xử lý

Điều 10. Giải quyết tranh chấp

>>Tải miễn phí hợp đồng cho thuê nhà hình thành trong tương lai.docx

4. Mẫu hợp đồng cho thuê phòng trọ

Việc thuê nhà ở, phòng trọ ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh rất phổ biến tuy nhiên việc ký kết hợp đồng thuê nhà trọ dường như bị mọi người xem nhẹ (chủ yếu giao kết bằng hợp đồng miệng). Việc này sẽ rất dễ phát sinh tranh chấp về sau.

Tóm tắt các điều khoản trong hợp đồng:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

* Trách nhiệm của bên A:

* Trách nhiệm của bên B:

TRÁCH NHIỆM CHUNG

>>Tải miễn phí hợp đồng cho thuê phòng trọ.docx