Thông tin bản đồ quy hoạch Huyện Cần Giờ TPHCM 2020

Cần Giờ là huyện có diện tích tự nhiên khoảng 70.421,58 ha  và là huyện đảo của thành phố với vị trí 4 bên là rừng ngập mặn. Trong quy hoạch chung huyện Cần Giờ, TP HCM đã phê duyệt chi tiết đến năm 2020 bao gồm cả định hướng phát triển cơ cấu kinh tế, quy hoạch dân cư đô thị và nông thôn.

Xem bản đồ quy hoạch huyện Cần Giờ TP Hồ Chí Minh