Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Mê Linh – Hà Nội 2020

Huyện Mê Linh có vị trí tại phía Tây Bắc Hà Nội và có 18 xã, thị trấn, tiếp giáp: 

  • Phía Bắc, Tây: giáp tỉnh Vĩnh Phúc
  • Phía Nam giáp huyện Đan Phượng qua sông Hồng
  • Phía Đông Bắc: giáp huyện Sóc Sơn
  • Phía Đông: giáp huyện Đông Anh.

Theo quy hoạch huyện Mê Linh là vành đai xanh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp dịch vụ thân thiện môi trường; định hướng là đô thị công nghiệp sạch đa ngành. Là trung tâm dịch vụ thương mại và y tế cấp vùng phía Bắc

Đến năm 2020, trở thành vùng đô thị đạt trình độ phát triển của Thành phố, có hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội cơ bản hoàn chỉnh, an ninh chính trị ổn định;

Đến 2030, trở thành vùng đô thị, dịch vụ sinh thái, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đời sống người dân đạt trên mức bình quân chung toàn Thành phố, có môi trường trong lành.

Bản đồ quy hoạch huyện Mê Linh, Hà Nội chi tiết (Nguồn:thongtinquyhoach)