Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Mỹ Đức – Hà Nội 2020

Huyện Mỹ Đức là huyện ngoại thành phía Tây Nam cách trung tâm thành phố Hà Nội 54km với vị trí:

  • Phía Bắc: giáp huyện Chương Mỹ;
  • Phía Đông: giáp huyện Ứng Hoà qua sông Đáy;
  • Phía Tây: giáp huyện Lương Sơn, Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình;
  • Phía Nam: giáp huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Theo quy hoạch chung xây dựng huyện Mỹ Đức đến năm 2030 thì huyện Mỹ đức sẽ phát triển theo mô hình phân tán với thị trấn Đại Nghĩa là đô thị thị hạt nhân trung tâm và 3 cụm đổi mới là An Mỹ, An Phú, Hương Sơn cơ bản theo hương sau:

  1. Cụm đổi mới An Mỹ: hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề, vùng chăn nuôi, vùng rau sạch, vùng lúa chất lượng cao;
  2. Cụm đổi mới An Phú: phát triển du lịch, thương mại dịch vụ hỗ trợ sản xuất tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch và nghề sen;
  3. Cụm đổi mới Hương Sơn: phát triển dịch vụ phục vụ du lịch lễ hội chùa Hương, lễ hội Festival Hoa sen.

Bản đồ quy hoạch huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội