Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Phú Xuyên – Hà Nội 2020

Huyện Phú Xuyên là huyện thuộc ngoại thành thành phố Hà Nội với vị trí:

  • Phía Bắc: giáp huyện Thường Tín, Thanh Oai
  • Phía Nam giáp huyện Duy Tiên – Hà Nam;
  • Phía Đông: Khoái Châu – Hưng Yên;
  • Phía Tây: giáp huyện Ứng Hòa

Thông tin quy hoạch huyện Phú Xuyên đến năm 20130 về sử dụng đất, không gian đô thị, giao thông đường bộ. Tính chất quy hoạch huyện Phú Xuyên là:

– Khu vực phát triển mới về đô thị, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ và có vai trò là cực tăng trưởng mới tại cửa ngõ phía Nam của Hà Nội.

– Đầu mối giao thông quan trọng về đường bộ, đường thủy, đường sắt, có vai trò trung chuyển hàng hóa, dịch vụ, lao động từ các vùng lân cận vào Hà Nội và ngược lại.

– Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, làng nghề thủ công truyền thống có thương hiệu, có giá trị cao và vùng cân bằng sinh thái tự nhiên của Hà Nội, giới hạn sự phát triển của đô thị vệ tinh với hành lang xanh, dựa trên nền tảng hệ sinh thái vùng trũng của hệ thống sông Hồng, sông Nhuệ.

Đồng thời thông tin quy hoạch huyện phú Xuyên Hà Nội thành các vùng phát triển đô thị là vùng xây dựng thuộc đô thị vệ tinh và Vùng kiểm soát phát triển đô thị – hành lang xanh

Bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Phú Xuyên đến năm 2030