Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Phúc Thọ – Hà Nội 2030-2050

Quy hoạch huyện Phúc Thọ nằm ngoài thành của TP Hà Nội ở vị trí giáp ranh:

  • Phía Tây: giáp thị xã Sơn Tây
  • Phía Nam: giáp huyện Thạch Thất
  • Phía Đông Nam: giáp huyện Quốc Oai, Hoài Đức
  • Phía Đông: giáp huyện Đan Phượng.
  • Phía bắc: giáp tỉnh Vĩnh Phúc
  • Phía đông Bắc: giáp huyện Mê Linh, Đan Phượng

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, thì quy hoạch huyện Phúc Thọ phát triển kinh tế tổng hợp, trong đó chú trọng phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái, có môi trường đầu tư thuận lợi, chất lượng sống đô thị và nông thôn cao, phát triển ổn định bền vững;

Bản đồ quy hoạch chung huyện Phúc Thọ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050