Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Quốc Oai – Hà Nội 2020

Huyện Quốc Oai là huyện nằm ở khu vực phía tây thành phố Hà Nội với vị trí địa giới tiếp giáp các khu vực xung quanh:

  • Phía Đông giáp huyện Đan Phượng, huyện Hoài Đức;
  • Phía Tây giáp tỉnh Hòa Bình;
  • Phía Nam giáp huyện Chương Mỹ
  • Phía Bắc giáp huyện Thạch Thất và huyện Phúc Thọ.

Theo quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai sẽ phát triển với tính chất là huyện ngoại thành phía Tây Nam, trong hành lang xanh của thành phố Hà Nội. Trong đó tập trung phát triển là nông nghiệp sinh thái kết hợp các làng nghề và cụm đổi mới gắn liền với phát triển công nghiệp và dịch vụ, du lịch và bảo vệ giá trị cảnh quan, môi trường sinh thái chất lượng cao, phát triển kinh tế tổng hợp.

Bản đồ quy hoạch chung huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội