Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Sóc Sơn – Hà Nội 2020

Huyện Sóc Sơn là huyện ngoại thành của TP Hà Nội có vị trí:

  • Phía Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên;
  • Phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Phúc;
  • Phía Đông giáp tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh;
  • Phía Nam giáp huyện Mê Linh và huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo thông tin quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì Sóc sơn huyện phát triển với:

  • Tính chất cơ bản là thương mại – dịch vụ, công nghiệp, du lịch, giáo dục đào tạo, nông nghiệp sinh thái, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng;
  • Hướng tới một huyện phát triển xứng tầm là cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là đầu mối giao thông quan trọng của Quốc gia, của Vùng và Thủ đô Hà Nội
  • Tập trung phát triển thành đô thị vệ tinh của thành phố trung tâm

Bản vẽ, bản đồ quy hoạch huyện Sóc Sơn Hà Nội