Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Thạch Thất – Hà Nội 2020-2030

Thạch Thất là huyện lỵ nằm ở phía Tây bắc của thành phố Hà Nội với vị trí:

  • Phía Bắc: giáp huyện Phúc Thọ.
  • Phía Đông: giáp huyện Phúc Thọ, Quốc Oai.
  • Phía Nam: giáp huyện Quốc Oai, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình).
  • Phía Tây: giáp huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Nội dung thông tin quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất với tính chất là huyện phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo chất lượng cao. Đồng thời phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề, dịch vụ, du lịch gắn với nông nghiệp sinh thái.

 

Bản đồ quy hoạch chung huyện Thạch Thất đến năm 2030