Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Thanh Oai – Hà Nội 2020

Quy hoạch huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội có ranh giới với các khu vực khác:

  • Phía Bắc, Tây Bắc: giáp quận Hà Đông
  • Phía Tây: giáp huyện Chương Mỹ
  • Phía Tây Nam: giáp huyện Ứng Hòa
  • Phía Đông Nam: giáp huyện Phú Xuyên
  • Phía Đông: giáp huyện Thường Tín
  • Phía Đông Bắc: giáp huyện Thanh Trì

Theo thông tin quy hoạch huyện Thanh Oai sẽ được phân thành 5 khu vực phát triển theo các định hướng khác nhau phù hợp với đặc trưng, thế mạnh của các địa phương như: phát triển theo hướng nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ – du lịch – công nghiệp – nông nghiệp và theo hướng đô thị – dịch vụ – công nghiệp, cân đối với phát triển nông nghiệp.

Bản đồ quy hoạch huyện Thanh Oai Hà Nội đến năm 2020