Thông tin bản đồ quy hoạch huyện Ứng Hòa – Hà Nội 2020

Huyện Ứng hòa thuộc khu vực phía Nam của TP Hà Nội. Trong đó:

  • Phía Bắc: giáp huyện Chương Mỹ và Thanh Oai
  • Phía Nam: giáp huyện Duy Tiên, Kim bảng tỉnh Hà Nam
  • Phía Tây: giáp huyện Mỹ Đức, Phú Xuyên.

Thông tin quy hoạch huyện Ứng Hòa đến năm 2020 về: Không gian quy hoạch huyện Ứng Hòa theo kiểu phân tán với một số đô thị hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, dự án công cộng, dịch vụ thương mại tại:

  1. Thị trấn Vân Đình
  2. Cụm đổi mới Quán Tròn, xã Quảng Phú Cầu – Trường Thịnh
  3. Cụm đổi mới Khu Cháy, xã Đồng Tân – Trung Tú và cụm đổi mới Hoà Nam, xã Hoà Nam)

Bản đồ quy hoạch huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội