Thông tin bản đồ quy hoạch quận Bình Chánh TPHCM 2020

Thông tin quy hoạch huyện Bình Chánh theo quyết định điều chỉnh quy hoạch huyện Bình Chánh của UBND quận.

Bản đồ quy hoạch huyện Bình Chánh TPHCM đến năm 2020