Thông tin bản đồ quy hoạch quận Thủ Đức TPHCM 2020

Thông tin quy hoạch quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh được công khai tại: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận Thủ Đức đến năm 2020 theo quyết định số 5759/QĐ-UBND của UBND TP.

Theo đó Quy hoạch quận Thủ Đức bao gồm 12 Phường phân thành các khu vực chức năng chính về thương mại – dịch vụ – công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – giáo dục – thể dục thể thao so với quy hoạch quận năm 1999.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch quận Thủ Đức 2015 đã thực hiện qua các năm 2106, 2017, 2018 với kế hoạch xây dựng Thủ Đức đến năm 2020 giúp bạn xem xét chi tiết bản đồ quy hoạch phường Hiệp  Bình Phước, Trường Thọ, Tam Phú, Linh Trung, Linh Xuân, Tam Phú, Linh Tây, Linh Chiểu, Linh Đông, Bình Chiểu…

Nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức

Bản đồ quy hoạch quận Thủ Đức đến năm 2020 chi tiết