Home / Tin tức / Tp.HCM áp bảng giá xây dựng mới

Tp.HCM áp bảng giá xây dựng mới

Theo bảng giá mới này, giá để căn cứ tính thuế trước bạ, tiền sử dụng đất được chia làm nhiều loại. Cụ thể, biệt thự trệt chia làm 3 loại, với giá từ 6,425 triệu đồng tới 7,657 triệu đồng/m2 (mức giá cũ là từ 5,370 triệu đồng đến 6,4 triệu đồng/m2).

</p> <p>Biệt thự lầu chia làm 5 loại, với giá từ 3,649 triệu đồng đến 7,095 triệu đồng/m2 (giá cũ từ 3,05 triệu đồng đến 5,63 triệu đồng/m2). Nhà phố liền kề trệt chia làm 8 loại, với giá từ 1,125 triệu đến 4,965 triệu đồng/m2 (giá cũ từ 940.000 đồng đến 4,150 triệu đồng/m2)… </p> <p>Tuy nhiên, bảng giá nhà ở mới không điều chỉnh giá nhà chung cư. Cạnh đó, đối với những công trình không có trong bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc mới thì được vận dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình của Bộ Xây dựng công bố. </p> <p>Ngoài ra, một số loại hình công trình như công trình giáo dục (trường đại học, học viện, cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ), công trình y tế, khách sạn đã được Bộ Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình hàng năm nhưng vẫn được tính toán trong bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây.</p> <p>Do đó, mức giá nhà ở mới này đã tăng 5 – 10% so với quyết định trước. </p> <p>Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10.9.2019, thay thế quyết định số 66/2012 ngày 28/12/2012 của UBND Tp.HCM ban hành biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố. </p> <p></span></p> <p class="author">Hạ Vy</p> <p class="source" data-field="source">Theo Trí thức trẻ</p> </p></div> </div><!-- .entry /--> <span style="display:none" class="updated">2019-09-11</span> <div style="display:none" class="vcard author" itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person"><strong class="fn" itemprop="name"><a href="https://bdsfun.com/author/bdsfun/" title="Đăng bởi BDSFUN" rel="author">BDSFUN</a></strong></div> <div class="share-post"> <span class="share-text">Share</span> <ul class="flat-social"> <li><a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://bdsfun.com/?p=650" class="social-facebook" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-facebook"></i> <span>Facebook</span></a></li> <li><a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Tp.HCM+%C3%A1p+b%E1%BA%A3ng+gi%C3%A1+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+m%E1%BB%9Bi&url=https://bdsfun.com/?p=650" class="social-twitter" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-twitter"></i> <span>Twitter</span></a></li> <li><a href="https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=en&url=https://bdsfun.com/?p=650&name=Tp.HCM+%C3%A1p+b%E1%BA%A3ng+gi%C3%A1+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+m%E1%BB%9Bi" class="social-google-plus" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-google-plus"></i> <span>Google +</span></a></li> <li><a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://bdsfun.com/?p=650&title=Tp.HCM+%C3%A1p+b%E1%BA%A3ng+gi%C3%A1+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+m%E1%BB%9Bi" class="social-stumble" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-stumbleupon"></i> <span>Stumbleupon</span></a></li> <li><a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://bdsfun.com/?p=650&title=Tp.HCM+%C3%A1p+b%E1%BA%A3ng+gi%C3%A1+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+m%E1%BB%9Bi" class="social-linkedin" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-linkedin"></i> <span>LinkedIn</span></a></li> <li><a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://bdsfun.com/?p=650&description=Tp.HCM+%C3%A1p+b%E1%BA%A3ng+gi%C3%A1+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng+m%E1%BB%9Bi&media=https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/09/tp-hcm-ap-bang-gia-xay-dung-moi.jpg" class="social-pinterest" rel="external" target="_blank"><i class="fa fa-pinterest"></i> <span>Pinterest</span></a></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> <!-- .share-post --> <div class="clear"></div> </div><!-- .post-inner --> </article><!-- .post-listing --> <section id="related_posts"> <div class="block-head"> <h3>Related Articles</h3><div class="stripe-line"></div> </div> <div class="post-listing"> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/16-truong-hop-duoc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan/"> <img width="310" height="165" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2020/01/16-truong-hop-duoc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/16-truong-hop-duoc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan/" rel="bookmark">16 trường hợp thu nhập cao được miễn thuế thu nhập cá nhân</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>14 Tháng Một, 2020</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/hdnd-tp-hcm-hop-bat-thuong-ve-den-bu-khu-43ha-thu-thiem/"> <img width="310" height="165" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/10/1570361734_hdnd-tp-hcm-hop-bat-thuong-ve-den-bu-khu-43ha-thu-thiem-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/hdnd-tp-hcm-hop-bat-thuong-ve-den-bu-khu-43ha-thu-thiem/" rel="bookmark">HĐND TP.HCM họp bất thường về đền bù khu 4,3ha Thủ Thiêm</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>6 Tháng Mười, 2019</span></p> </div> <div class="related-item"> <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/mo-rong-tp-hue-gap-5-lan-nhieu-noi-lo/"> <img width="310" height="165" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/10/mo-rong-tp-hue-gap-5-lan-nhieu-noi-lo-1-310x165.jpg" class="attachment-tie-medium size-tie-medium wp-post-image" alt="" /> <span class="fa overlay-icon"></span> </a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/mo-rong-tp-hue-gap-5-lan-nhieu-noi-lo/" rel="bookmark">Mở rộng TP Huế gấp 5 lần: Nhiều nỗi lo</a></h3> <p class="post-meta"><span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>6 Tháng Mười, 2019</span></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </section> <div id="comments"> <div class="clear"></div> </div><!-- #comments --> </div><!-- .content --> <aside id="sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="search-2" class="widget widget_search"><div class="widget-top"><h4> </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"><form role="search" method="get" class="search-form" action="https://bdsfun.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Tìm kiếm cho:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Tìm kiếm …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Tìm kiếm" /> </form></div></div><!-- .widget /--><div id="posts-list-widget-2" class="widget posts-list"><div class="widget-top"><h4>TIN MỚI </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/16-truong-hop-duoc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan/" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2020/01/16-truong-hop-duoc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/16-truong-hop-duoc-mien-thue-thu-nhap-ca-nhan/">16 trường hợp thu nhập cao được miễn thuế thu nhập cá nhân</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>14 Tháng Một, 2020</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/hdnd-tp-hcm-hop-bat-thuong-ve-den-bu-khu-43ha-thu-thiem/" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/10/1570361734_hdnd-tp-hcm-hop-bat-thuong-ve-den-bu-khu-43ha-thu-thiem-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/hdnd-tp-hcm-hop-bat-thuong-ve-den-bu-khu-43ha-thu-thiem/">HĐND TP.HCM họp bất thường về đền bù khu 4,3ha Thủ Thiêm</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>6 Tháng Mười, 2019</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/mo-rong-tp-hue-gap-5-lan-nhieu-noi-lo/" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/10/mo-rong-tp-hue-gap-5-lan-nhieu-noi-lo-1-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" srcset="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/10/mo-rong-tp-hue-gap-5-lan-nhieu-noi-lo-1-110x75.jpg 110w, https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/10/mo-rong-tp-hue-gap-5-lan-nhieu-noi-lo-1-480x330.jpg 480w" sizes="(max-width: 110px) 100vw, 110px" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/mo-rong-tp-hue-gap-5-lan-nhieu-noi-lo/">Mở rộng TP Huế gấp 5 lần: Nhiều nỗi lo</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>6 Tháng Mười, 2019</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/cuoi-nam-thi-truong-bat-dong-san-nghi-duong-nong-tro-lai/" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/10/cuoi-nam-thi-truong-bat-dong-san-nghi-duong-nong-tro-lai-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/cuoi-nam-thi-truong-bat-dong-san-nghi-duong-nong-tro-lai/">Cuối năm, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng “nóng” trở lại</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>5 Tháng Mười, 2019</span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/br-vt-tiep-tuc-ban-dau-gia-23-khu-dat-cong-du-thu-hon-7300-ti/" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/10/br-vt-tiep-tuc-ban-dau-gia-23-khu-dat-cong-du-thu-hon-7300-ti-1-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/br-vt-tiep-tuc-ban-dau-gia-23-khu-dat-cong-du-thu-hon-7300-ti/">BR-VT tiếp tục bán đấu giá 23 khu đất công, dự thu hơn 7300 tỉ</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>5 Tháng Mười, 2019</span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--><div id="posts-list-widget-3" class="widget posts-list"><div class="widget-top"><h4>QUAN TÂM </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/tms-dam-coi-vinh-yen-vinh-phuc-khu-do-thi-tms-emerland/" title="TMS Đầm Cói Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc – Khu đô thị TMS Green Diamond" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2018/10/ban-do-tms-dam-coi-vinh-yen-vinh-phuc-khu-do-thi-tms-emerland-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/tms-dam-coi-vinh-yen-vinh-phuc-khu-do-thi-tms-emerland/">TMS Đầm Cói Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc – Khu đô thị TMS Green Diamond</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>29 Tháng Ba, 2019</span> <span class="post-views-widget"><span class="post-views"><i class="fa fa-eye"></i>450 </span> <span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/du-an-tms-grand-city-phuc-yen-vinh-phuc-gia-goc-tu-cdt/" title="Dự án TMS Grand City Phúc Yên – Vĩnh Phúc giá gốc từ CĐT" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2018/08/tms-grand-city-phuc-yen-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/du-an-tms-grand-city-phuc-yen-vinh-phuc-gia-goc-tu-cdt/">Dự án TMS Grand City Phúc Yên – Vĩnh Phúc giá gốc từ CĐT</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>11 Tháng Tám, 2018</span> <span class="post-views-widget"><span class="post-views"><i class="fa fa-eye"></i>448 </span> <span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/tnr-star-cao-bang-khu-do-thi-kieu-mau-tai-cao-bang/" title="TNR Star Center Cao Bằng – Khu đô thị kiểu mẫu tại Cao Bằng" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/03/tnr-star-cao-bang-khu-do-thi-kieu-mau-tai-cao-bang-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/tnr-star-cao-bang-khu-do-thi-kieu-mau-tai-cao-bang/">TNR Star Center Cao Bằng – Khu đô thị kiểu mẫu tại Cao Bằng</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>2 Tháng Ba, 2019</span> <span class="post-views-widget"><span class="post-views"><i class="fa fa-eye"></i>433 </span> <span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/khu-do-thi-dong-son-phuc-yen-vinh-phuc/" title="Khu đô thị Đồng Sơn Phúc Yên Vĩnh Phúc" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2018/10/khu-do-thi-dong-son-phuc-yen-vinh-phuc-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/khu-do-thi-dong-son-phuc-yen-vinh-phuc/">Khu đô thị Đồng Sơn Phúc Yên Vĩnh Phúc</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>16 Tháng Mười, 2018</span> <span class="post-views-widget"><span class="post-views"><i class="fa fa-eye"></i>395 </span> <span> </li> <li > <div class="post-thumbnail"> <a href="https://bdsfun.com/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-so-huu-doi-voi-can-ho-chung-cu/" title="Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ chung cư" rel="bookmark"><img width="110" height="75" src="https://bdsfun.com/wp-content/uploads/2019/02/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-so-huu-doi-voi-can-ho-chung-cu-110x75.jpg" class="attachment-tie-small size-tie-small wp-post-image" alt="" /><span class="fa overlay-icon"></span></a> </div><!-- post-thumbnail /--> <h3><a href="https://bdsfun.com/thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-quyen-so-huu-doi-voi-can-ho-chung-cu/">Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ chung cư</a></h3> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>19 Tháng Hai, 2019</span> <span class="post-views-widget"><span class="post-views"><i class="fa fa-eye"></i>375 </span> <span> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--><div id="timeline-posts-widget-3" class="widget timeline-posts"><div class="widget-top"><h4>KIẾN THỨC BĐS </h4><div class="stripe-line"></div></div> <div class="widget-container"> <ul> <li> <a href="https://bdsfun.com/nhung-lam-tuong-ve-dau-tu-bat-dong-san/"> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>19 Tháng Sáu, 2019</span> <h3>Những lầm tưởng về đầu tư bất động sản</h3> </a> </li> <li> <a href="https://bdsfun.com/co-nen-vay-ngan-hang-dau-tu-bat-dong-san/"> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>19 Tháng Sáu, 2019</span> <h3>Có nên vay ngân hàng đầu tư bất động sản?</h3> </a> </li> <li> <a href="https://bdsfun.com/nhung-phuong-phap-giup-nha-dau-tu-dinh-gia-bat-dong-san/"> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>19 Tháng Sáu, 2019</span> <h3>Những phương pháp giúp nhà đầu tư định giá bất động sản</h3> </a> </li> <li> <a href="https://bdsfun.com/cach-xac-dinh-thi-truong-bat-dong-san-de-dau-tu/"> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>19 Tháng Sáu, 2019</span> <h3>Cách xác định thị trường bất động sản để đầu tư</h3> </a> </li> <li> <a href="https://bdsfun.com/tai-sao-nen-dau-tu-bat-dong-san-thay-vi-cac-kenh-dau-tu-khac/"> <span class="tie-date"><i class="fa fa-clock-o"></i>15 Tháng Sáu, 2019</span> <h3>Tại sao nên đầu tư bất động sản thay vì các kênh đầu tư khác</h3> </a> </li> </ul> <div class="clear"></div> </div></div><!-- .widget /--> </div><!-- .theiaStickySidebar /--> </aside><!-- #sidebar /--> <div class="clear"></div> </div><!-- .container /--> <footer id="theme-footer"> <div id="footer-widget-area" class="footer-3c"> </div><!-- #footer-widget-area --> <div class="clear"></div> </footer><!-- .Footer /--> <div class="clear"></div> <div class="footer-bottom"> <div class="container"> <div class="alignright"> BDS FUN Một sản phẩm của <a href="https://webtietkiem.com/">Webtietkiem</a> </div> <div class="social-icons"> <a class="ttip-none" title="Rss" href="https://bdsfun.com/feed/" target="_blank"><i class="fa fa-rss"></i></a> </div> <div class="alignleft"> © Copyright 2020, All Rights Reserved </div> <div class="clear"></div> </div><!-- .Container --> </div><!-- .Footer bottom --> </div><!-- .inner-Wrapper --> </div><!-- #Wrapper --> </div><!-- .Wrapper-outer --> <div id="topcontrol" class="fa fa-angle-up" title="Scroll To Top"></div> <div id="fb-root"></div> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/bdsfun.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"H\u00e3y x\u00e1c nh\u1eadn r\u1eb1ng b\u1ea1n kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 robot."}},"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bdsfun.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tocplus = {"visibility_show":"show","visibility_hide":"hide","width":"Auto"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bdsfun.com/wp-content/plugins/table-of-contents-plus/front.min.js'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var tie = {"mobile_menu_active":"true","mobile_menu_top":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","woocommerce_lightbox":"","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"vertical","lightbox_arrows":"","sticky_sidebar":"1","is_singular":"1","SmothScroll":"true","reading_indicator":"","lang_no_results":"No Results","lang_results_found":"Results Found"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://bdsfun.com/wp-content/themes/sahifa/js/tie-scripts.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bdsfun.com/wp-content/themes/sahifa/js/ilightbox.packed.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bdsfun.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js'></script> <script type='text/javascript' src='https://bdsfun.com/wp-content/themes/sahifa/js/search.js'></script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 2.2.5 on 2020-02-21 14:41:29 -->